Artikler

Artikler

Velkommen til theWord

På dette nettstedet ligger det bibelstudier, undervisning og artikler om ulike emner. Dersom du finner noe du ønsker å bruke i din menighet, bibelstudiegruppe, bibelskole eller når du selv underviser, kan du fritt og uten vederlag gjøre det. Oppgi kilde dersom du bruker stoffet.


... gi det videre ...  

(2 Tim 2,2)Israel - historiens største mirakel

Året var 1543. Det var gått 26 år siden han spikret opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg i protest mot den Romersk katolske kirkes avlatshandel. Dette året utga han en bok med tittelen «Von den Juden und ihren Lügen» - Om jødene og deres løgner. Les mer...

LENKER
Universitet, skoler og forskning
Regent University
Virginia Beach, USA.
Oral Roberts University
Tulsa, USA
Livets Ord University
Upsala, Sverige
Society for Pentecostal Studies
Penteostal Charismatic Research

Forlag
Hermon Forlag
Norges største kristne forlag
Logos Bible software
Bibler, bibelstudiemateriell, kommentarer og bøker til bruk på PC. Det beste på markedet!
Olivetree Bible Software
Bibler til PDA og Smartphones

Andre lenker
Christian Apologetics
Metodistkirken i Norge
Centralkirken i Bergen
NT Gateway

LENKER

Universitet, skoler og forskning

Regent University

Virginia Beach, USA.

Oral Roberts University

Tulsa, USA

Livets Ord University

Upsala, Sverige

Society for Pentecostal Studies

Penteostal Charismatic Research


Forlag

Hermon Forlag

Norges største kristne forlag

Logos Bible software

Bibler, bibelstudiemateriell, kommentarer og bøker til bruk på PC. Det beste på markedet!

Olivetree Bible Software

Bibler til PDA og Smartphones


Andre lenker

Christian Apologetics

Metodistkirken i Norge

Centralkirken i Bergen

NT Gateway

Hvor er kjærligheten? – Hvordan kan du tro på en Gud som diskriminerer homofile?

Denne prekenen ble holdt av pastor Dag Martin Østevold i Centralkirken i Bergen søndag 24. april 2016.

Les mer....


Dogmatikk - betydningen av rett lære

Det er viktig å stå vakt omkring den rette lære, men det må gjøres med midler forenlig med den sunne lære og med kjærlighetsbudet.

Les mer....

Undervisning/ledertrening

Undervisning/ledertrening

Til mann og kvinne skapte han dem.

Det raser en kamp i den vestlige verden der forståelsen av ekteskapet står i fokus. I de etter-kristne samfunn er man på vei bort fra det kristne verdigrunnlag som fundament for sivilisasjonen. Som kristne kan vi velge å leve tilbaketrukne liv i våre menigheter  og forholde oss tause til det som skjer i samfunnet omkring. Det gjør de fleste av oss. Langsomt blir vi farget av det som er politisk korrekt og vi svikter vårt oppdrag. Det er på tide at vi våkner opp. Vi må våge å tale og skrive imot avkristningen av samfunnet og illusjonen om verdinøytralitet.  Vi må våge å gå inn i den oppgaven vi som kristen kirke er kalt til: å være lys og salt i verden. Les mer...


Symfonien om Sønnen - Hebreerbrevet

Symfonien om Sønnen

Større enn englene

Dødens overmann

Troens hvile

Vår Øversteprest

Den Åndelige Vekst

Jesu Prestedømme

Den Nye Pakt

Tabernaklet

Hvorfor måtte Jesus dø?

Vær frimodig

Ved tro forstår vi

Troens ja og troens nei

I går og i dag den samme

Prekenutkast

Prekenutkast